Где в капелланы записывают?

Posted by

Правительство Латвии приняло правила о капелланской службе. Хорошая новость — мы там есть. Хотя и в самом конце списка — прямо перед язычниками-диевтурами. Кстати, в России еврейские капелланы действуют уже давно (см. фото), не говоря уже о родине и гегемоне мировой демократии.

Ar jaunajiem noteikumiem paredzētas jaunas reliģiskās organizācijas, kurām būs tiesības izvirzīt kapelānus. Proti, turpmāk kapelānu amatam varēs izvirzīt Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas, Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrijas, Latvijas Pareizticīgās baznīcas, Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas centrālās padomes, Latvijas Apvienotās metodistu baznīcas, Latvijas Baptistu draudžu savienības, Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības, Rīgas ebreju reliģiskās draudzes, Starptautiskās Dieva draudzes Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības, Latvijas Dievturu sadraudzes un Latvijas Vasarsvētku draudžu Centra vadība, aģentūru LETA iepriekš informēja TM preses pārstāve Laura Pakalne.

Правда, непонятно, что с этим дальше делать. С трудом представляю себе кого-то из наших в войсках или в тюрьмах, хотя, уверен, что преценденты наличия евреев в вышеупомянутых организациях имеются.

Noteikumi arī precizēs NBS kapelānu pienākumus, proti, paredzēs, ka kapelāni kā garīdznieki apmeklēs, stiprinās, uzmundrinās un mierinās kritušo vai bojā gājušo karavīru tuviniekus. Savukārt ieslodzījuma vietu kapelāni veiks apcietināto, notiesāto un ieslodzījuma vietu personāla ekumenisko garīgo aprūpi, sniegs morālu atbalstu un nepieciešamās konsultācijas reliģiskajos un ētikas jautājumos, ka arī veiks tikumiskās audzināšanas pasākumus.

Но мысль интересная. Тем более, что появляется новый чиновничий ОРГАН с правами аттестации. Значит, есть варианты :)

Pēc noteikumu stāšanās spēkā paredzēta profesionālo kapelānu asociāciju sadarbība ar iestādi kapelāna apstiprināšanai amatā, proti, iestādei būs tiesības pieprasīt profesionālo kapelānu asociācijām atzinumu par izvirzītā kapelāna atbilstību darbībai dienestā.Leave a Reply